Kitaplar

Kitap:

Kutlay, Evren. Osmanlı’nın Avrupalı Müzisyenleri. Kapı yayınları. Nisan 2010. İstanbul. ISBN 978-605-4322-14-5.

 

Kutlay, Evren. 100 Soruda Osmanlı Müziği. Rumuz Yayınları. 2017.

Solo CD kaydı:

“Doğunun Başkentinden Batılı Sesler: Dersaadet’te Avrupa Müziği”. Osmanlı İmparatorluğu döneminde bestelenmiş piyano için eserler, Ocak 2011.

 

Karma CD kaydı:

University of West Georgia Müzik Bölümü tanıtım CD’sinde performans, Amerika, 2007.

 

Kitaplarda Bölümler:

  1. Kutlay, Evren. “Johann Sebastian Bach’ın Kahve Kantatında Osmanlı İzleri”. Kültürümüzde Kahve. Kitabevi yayıncılık. Ed. Emine Gürsoy Naskali. Ekim 2011.İstanbul.

*Yapı Kredi Yayınları “Prestij Yayını” olarak tekrar basım Ocak 2012.

  1. Kutlay, Evren. “Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Müzikte Konuk Sanatçı Programları ve Bela Bartok Örneği”. Konuk sanatçı Programları ve Kültürel İletişim. Nortrung yayıncılık. Ed. Ilgım Veryeri Alaca. Nisan 2012. İstanbul. ISBN 978-975-8686-67-4.
  2. Kutlay, Evren. “Stevan Mokranjac in Istanbul”. Stevan Mokranjac: Concert Tours with Belgrad Singing Society. Serbian Musicological Society. Ed. Biljana Milanovic. Ekim 2014. Sırbistan. ISBN 978-8-68063-915-4.
  3. Kutlay, Evren. “Musical Instruments in Ottoman Seraglios and Harems of the Eighteenth and Early Nineteenth Centuries“. Ottoman Empire and European Theater Vol. IV: Seraglios in Theatre, Music, and Literature. Michael Hüttler / H. E. Weidinger (eds.), Vienna: Hollitzer Verlag, Temmuz 2016. Avusturya. ISBN 978-3-99012-189-4.
  4. Kutlay, Evren. “Osmanlıdan Bugüne Batı Müziği Mirasına Kısa Bakış”. Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Modernleşme. Prof. Dr. Nuran Yıldırım’a Armağan Kitabı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi. Kasım 2016. İstanbul.
  5. Kutlay, Evren. “Opera Tutkunu Bir Osmanlı Padişahı”. Belisario Operası. Niyazi Ölmez. (Basım Aşamasında)