Konferans Sempozyum Seminer

Uluslararası Konferans/Sempozyum/Seminerlerde Bildiriler:

 1. Poster Bildiri, “Liszt’s visit to Istanbul in 1847”, WPPC: World Piano Pedagogy Conference (Dünya Piyano Pedagojisi Konferansı), Phoenix, Arizona, Amerika, 22-25 Ekim 2009.
 2. Panel: “Time Management: How to manage one’s teaching schedule”, WPPC: World Piano Pedagogy Conference (Dünya Piyano Pedagojisi Konferansı), Anaheim, Califormia, Amerika http://www.pianovision.com, WebZine, Ekim 2005
 3. Sempozyum Oturum Başkanlığı: “SERAGLIOS AND HAREMS in Theatre, Opera, and Poetry from the Earliest Theatrical Sources to Lord Byron’s Don Juan (1819-1824)”. Don Juan Archive Wien Uluslar arası Sempozyumu. İstanbul, Avusturya Konsolosluğu Kültür Ofisi. 27-28 Mayıs 2010.
 4. 19. Yüzyıl Osmanlısında Avrupai tarzda Müzik ve Sahne Sanatları İcra ve Temsil Mekânlarına Analitik Bir Bakış”. Uluslararası Müzikte Temsil Müziksel Temsil Sempozyumu. 20-22 Ekim 2010, İTÜ, İstanbul(Basım: “Müzikte Temsil Müziksel Temsil II) Porte Akademik Yıl:1 Sayı:2, Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi.
 1. “The Last Capital Istanbul: Occidental Sounds from the Capital of Orient”, 3. Uluslar arası Koro Günleri, 4 Kasım 2010, İTÜ, İstanbul.
 2. “Teaching Beginners: A Comparison of Piano methods in Turkey vs. US”. University of West Georgia, Piano Pedagogy Presentation, 10 Kasım 2010, Georgia, Amerika.
 3. “Occidental Sounds from the Empire of Orient: European Music in 19th Century Ottoman Empire”, Word/Culture /Image Interdisciplinary Conference. 10-13 Kasım 2010, University of West Georgia, Carrollton, Georgia, Amerika.
 1. “Western Sounds from the Eastern World”. East Meets West Conference. 23–25 Mart 2011, Virginia Military School, Lexington, Virginia, Amerika
 1. “Arşiv Belgelerinde Osmanlı Dönemi Avrupa Müziği ve Avrupalı Müzisyenler”. Arşiv Belgeleri Işığında Türkiye’nin Uluslar arası ilişkileri paneli. 31 Mart-1 Nisan 2011, VEKAM, Ankara.
 1. “Liszt’s Turkish pupils and their contribution to the development of Western Music in Ottoman Empire”. 2011 Liszt Symposium. 1–3 Nisan 2011, University of Utrecht, Utrecht, Hollanda.
 1. “Doğunun Başkentinden Batılı Sesler: Dersaadette Avrupa Müziği”, Dinletili Seminer, CIEPO: Uluslararası Osmanlı öncesi ve Osmanlı dönemi sempozyumu, 4. Ara toplantısı, Uşak Üniversitesi, Uşak. 14-16 Nisan 2011.
 1. “Sultans on Stage: Sultan Image in Selected Ballets from 18th to early 19th centuries”. Don Juan Archive Wien Uluslar arası Sempozyumu. İstanbul, Avusturya Konsolosluğu Kültür Ofisi. 8-10 Haziran 2011.
 1. “Piano Literature in the 19th century Ottoman Empire”. World Piano Conference, WPTA. Novi Sad, Sırbistan. 28 Haziran-3 Temmuz 2011.
 1. “Liszt’in İstanbul ziyareti ve “Türk” öğrencileri”. Uluslararası Liszt Festivali. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 18-22 Ekim 2011. 
 1. “İkinci Viyana kuşatmasının müzikal sonuçları: Avrupa müziğinde Alla Turca stili”. Avrupa’ya Türk göçünün 50. Yılında Türkiye-Avusturya ilişkileri sempozyumu. Viyana, Avsuturya. 24-28 Ekim 2011.
 1. “Piano Music of Ottomans”. GMTA. Colombus State University. Georgia, Amerika. 4-6 Kasım 2011.
 1. “ Alla Turca vs. Alla Franca: Musical Interaction of Turks and Europeans for Centuries”. Annual Humanities Conference. University of West Georgia. Georgia, Amerika. 9-11 Kasım 2011.
 1. “The Last Capital Istanbul: Occidental Sounds from the Capital of Orient”, 4. Uluslar arası Koro Günleri, 17 Kasım 2011, İTÜ, İstanbul.
 1. “European Music in Ottoman Istanbul”. Türk Kültür Vakfı, 12 Ocak 2012, İstanbul.
 1. “European Music during Ottoman Era”. Artist in Residence Conference. Pera Müzesi, 25 Şubat 2012, İstanbul.
 1. “The Last Capital Istanbul: Occidental Sounds from the Capital of Orient”, 5. Uluslar arası Koro Günleri, 15-18 Kasım 2012, İTÜ, İstanbul.
 1. “European Music during Ottoman Era”. University of Texas at Austin, 5 Kasım 2013, Müzikoloj ve Tarih Seminerleri Dizisi, Teksas, Amerika
 1. “European Music in Ottoman Istanbul”. University of Houston Downtown, 6 Kasım 2013, Teksas, Amerika
 1. “European Music during Ottoman Era”. Raindrop Turkish House, Texas Government Citizenship Month Activities, 8 Kasım 2013, Teksas, Amerika
 1. “European Music during Ottoman Era”. Arped Lamell Arts Studio, Guest of the Month, Teksas, Amerika.
 1. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Batı Müziği”. Uluslararası Antalya Piyano Festivali. Antalya Kültür Evi. 9 Kasım 2014.
 1. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Batı Müziği”. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında). 10 Kasım 2014. 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 1. “19. yüzyıl Osmanlısında Batı Müziği Eğitimi”. IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu. “Türkiye’de Bugünden Yarına Müzik Eğitimi”. 15-17 Aralık 2010. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi. İstanbul.
 2. “Osmanlıdan Cumhuriyete Batı Müziği Mirasımız”. Ulusal Hisarlı Ahmet Sempozyumu. 27-29 Mayıs 2011, Kütahya.
 3. “1897 Tesalya Zaferinin Müziksel Kutlaması”, İzmir Ulusal Müzik Sempozyumu, 5-6 Kasım 2009, Ege, Dokuz Eylül ve Yaşar Üniversitesi, İzmir.
 4. “Müziğin Ruh hali üzerindeki etkileri”, İTÜ Müzikoloji Bölümü “Gençler Semineri”, 11–12 Mayıs 2009, İTÜ Taşkışla binası, İstanbul.
 5. “19. Yüzyıl Osmanlısında Avrupa Müziği”, Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Seminerleri, 17 Mart 2010, Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İstanbul.

Seminer Dizisi: “Batı Müziğinin Osmanlı Serüveni” ana başlığı altında aylık seminerler dizisi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Arka Oda Toplantıları, Ekim 2009-Mayıs 2010, Pera, İstanbul:

 1. “Muzıka-yı Hümayün’den Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına”, 13 Mayıs 2010, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
 2. “İlk Osmanlı-Türk batı müziği bestecileri ve eserlerine örnekler”, Nisan 2010, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
 3. “19. yüzyıl Osmanlısında müzisyen Levanten ve azınlıklar”, 25 Mart 2010, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
 4. “Saray Tiyatroları”, 25 Şubat 2010, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
 5. “Bestekâr Padişahlar, Şehzadeler ve Sultanlar ve batı müziği formlarındaki eserleri”, 14 Ocak 2010, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
 6. “Osmanlı Sarayı’nda Batılı Müzisyenler”, 23 Aralık 2009, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
 7. “Batı Müziği Üslubunda Osmanlı Marşları”, 18 Kasım 2009, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
 8. “Osmanlı Müzik Dünyasında İtalyan Üslubu: Giuseppe Donizetti ve Callisto Guatelli”, 28 Ekim 2009, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

Seminer Dizisi: “Osmanlı’da Klasik Batı Müziği” ana başlığı altında dinletili seminerler dizisi (Seminer sunumu ve Piyano: Dr. Evren Kutlay), İstanbul Teknik Üniversitesi, MİAM (Müzik İleri Araştırmalar Merkezi), MIAMSunar, Şubat-Mayıs 2010, İTÜ Maçka Kampüsü, İstanbul:

 1. “Osmanlı’da görevli iki İtalyan müzisyen: G. Donizetti ve C. Guatelli”, 11 Şubat 2010, İTÜ MİAM, İstanbul
 2. “Osmanlı Milli Marşları”, 18 Şubat 2010, İTÜ MİAM, İstanbul
 3. “Bestekâr Padişahlar, Şehzadeler ve batı müziği formlarındaki eserleri”, 4 Mart 2010, İTÜ MİAM, İstanbul
 4. “Osmanlı Kadınının Müzikte Batılı Yüzü”, 18 Mart 2010, İTÜ MİAM, İstanbul
 5. “Avrupalı Zaferin Batı Müziğiyle Kutlanması”, 1 Nisan 2010, İTÜ MİAM, İstanbul
 6. “II. Meşrutiyet’in Müzikal Coşkusu”, 8 Nisan 2010, İTÜ MİAM, İstanbul
 7. “Osmanlı’nın Avrupalı Müzisyenleri”, 22 Nisan 2010, İTÜ MİAM, İstanbul
 8. “Osmanlı’dan Cumhuriyete Batı Müziği Serüveni”, 6 Mayıs 2010, İTÜ MİAM, İstanbul
 9. 2010 Ulusal Müzik ve Müzikoloji Çalıştayı”. Bugün, Toplum ve Müzik-10. 29 Mayıs 2010. Kadıköy Süreyya Operası. İstanbul.
 10. “Dersaadette Avrupa Müziği”. Başbakanlık Arşivler Genel Müdürlüğü. 14 Haziran 2011, İstanbul.
 11. “Osmanlı İmparatorluğunda Batı Müziği”. Kadıköy Belediyesi Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi Seminerleri. 6 Mayıs 2012, İstanbul
 12. “Osmanlı’da Avrupa Müziği”. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferansları. Marmara Üniversitesi. 17 Mayıs 2012, İstanbul.
 13. “Dersaadette Avrupa Müziği”. Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Çarşamba Seminerleri, Davutpaşa Yerleşkesi, 2013, İstanbul
 14. “ Şehir ve Sanat (Kahramanmaraş)”, Şehir(li) Atölyesi, Kahramanmaraş Kent Konseyi, 20 Temmuz 2013.
 15. “Osmanlı’da Batı Müziği”. Vedat Kosal Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKOM), Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Yerleşkesi, 9 Ekim 2013, İstanbul.