Academic Publications

Internationally Refereed Scientific Journal Articles

  1. Kutlay, Evren. “Doğulu Kadının Batılı Yüzü: 19. yüzyıl Osmanlı Kadını ve Avrupa Müziği Üzerine Notlar”. (Western Side of Eastern Woman: Notes on 19. Century Ottoman Woman and European Music) Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kadın Araştırmaları Uluslararası Hakemli Dergisi/Journal of Woman Studies: Kadın/Woman 2000. Vol: 9, No: 1. ISSN. 1302-9916. KKTC. June 2008.

A2. Kutlay, Evren. “Osmanlı’da Görevli İki İtalyan Müzisyen: Giuseppe Donizetti ve Callisto Guatelli”.(Two Italian Musicians of Ottoman Court) Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks. Uluslarası hakemli dergi. ISSN. 1868-8934 (Online), ISSN. 1869. 2338 (Print). Vol.2. No.1. April 2010.

A3. Kutlay, Evren. “Vive La Liberte! İkinci Meşrutiyet’in Müzikal Coşkusu”.(Vive La Liberte! Musical Celebration of 2. Constitution) İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi. Akademik Bakış, Kırgızistan. ISSN. 1694-528X. April 2010.

A4. Kutlay, Evren. “Bach ve Buffardin’in İstanbul Buluşmasına Türk Müzik Tarihi Bağlamında Bakış ”. (Looking Bach and Buffardin’s Istanbul Meeting from Turkish Music History Context) Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks.  ISSN. 1868-8934 (Online), ISSN. 1869. 2338 (Print). Vol.2 No.2 August 2010.

A5. Kutlay, Evren. “19. yüzyıl Osmanlı Padişahlarının Müzik Politikalarından Kesitler”. (Sections from 19. Century Ottoman Sultans’ Music Politics) Internationally refereed Social Sciences Journal, Near Eastern University, Vol.4, No. 1. April 2011.

A6.  Kutlay, Evren. “Osmanlı-Sırp müzik ilişkilerinden tarihsel bir kesit: Stevan Mokranjac’ın Dersaadet konserleri”. (A historical section from Ottoman- Serbian musical interactions: Stevan Mokranjac’s Istanbul concerts) Journal of Human Sciences, Vol 13, No 1 (2016), 2016.

Nationally Refereed Scientific Journal Articles :

1.Kutlay, Evren. “Osmanlı Saraylarında Konser Veren Avrupalı Müzisyenler ve Osmanlı’da Batı Müziğinin Gelişimine Katkıları”. (European Musicians that gave conerts at Ottoman courts and their contribution to the development of Ottoman Western Art Music) Atatürk Univeristy Fine Arts Institute  Journal, Year:2009, No: 22. ISSN: 1300-9206. Erzurum.