Akademik Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

  1. Kutlay, Evren. “Doğulu Kadının Batılı Yüzü: 19. yüzyıl Osmanlı Kadını ve Avrupa Müziği Üzerine Notlar”. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kadın Araştırmaları Uluslar arası Hakemli Dergisi/Journal of Woman Studies: Kadın/Woman 2000. Cilt: 9, Sayı: 1. ISSN. 1302-9916. KKTC. Haziran 2008.
  2. Kutlay, Evren. “Osmanlı’da Görevli İki İtalyan Müzisyen: Giuseppe Donizetti ve Callisto Guatelli”. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks. Uluslarası hakemli dergi. ISSN. 1868-8934 (Online), ISSN. 1869. 2338 (Print). Vol.2. No.1. Nisan 2010.
  3. Kutlay, Evren. “Vive La Liberte! İkinci Meşrutiyet’in Müzikal Coşkusu”.İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi. Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler e-dergisi. Kırgızistan. ISSN. 1694-528X. Nisan 2010.
  4. Kutlay, Evren. “Bach ve Buffardin’in İstanbul Buluşmasına Türk Müzik Tarihi Bağlamında Bakış ”. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks. Uluslarası hakemli dergi. ISSN. 1868-8934 (Online), ISSN. 1869. 2338 (Print). Vol .2 No.2 Ağustos 2010.
  5. Kutlay, Evren. “19. yüzyıl Osmanlı Padişahlarının Müzik Politikalarından Kesitler”, Uluslararası hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, Yakın Doğu Üniversitesi, Cilt IV, Sayı 1. Nisan 2011
  6. Kutlay, Evren, “A historical section from Ottoman- Serbian musical interactions: Stevan Mokranjac’s Istanbul concerts Osmanlı-Sırp müzik ilişkilerinden tarihsel bir kesit: Stevan Mokranjac’ın Dersaadet konserleri”, Journal of Human Sciences, Vol 13, No 1 (2016), 2016.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  1. Kutlay, Evren. “Osmanlı Saraylarında Konser Veren Avrupalı Müzisyenler ve Osmanlı’da Batı Müziğinin Gelişimine Katkıları”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Yıl:2009, Sayı: 22. ISSN: 1300-9206. Erzurum.